fb88hi

fb88hiLiên kết đăng nhập
Quá trình phát triển
 • 2009 
  - Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Phương Trang được thành lập - Trở thành đại lý chính thức SeAH tại Việt Nam
  fb88hiLiên kết đăng nhập
 • 2015 
  Bắt đầu có nhà xưởng và gia công sản phẩm (cưa, phay)
  fb88hiLiên kết đăng nhập
 • 2018 
  - Tổ chức hội nghị khách hàng lần 1 - Chuyển nhà máy mới với diện tích 1200 m2 (cưa, phay, mài)
  fb88hiLiên kết đăng nhập
 • 2019 
  Tăng năng lực gia công, tối ưu sản xuất bằng việc đầu tư máy phay 2 đầu
  fb88hiLiên kết đăng nhập
 • 2020 
  Tăng năng lực gia công, tối ưu sản xuất bằng việc đầu tư máy cưa vòng lớn nhất Việt nam (cắt phôi WxH: 1600x1300)
  fb88hiLiên kết đăng nhập
 • 2021 
  - Tăng năng lực gia công, tối ưu sản xuất bằng việc đầu tư máy phay giường NC, máy phay 2 đầu thứ hai và máy cưa vòng PC Saw tốc độ cao - Đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015
  fb88hiLiên kết đăng nhập
 • 2022 
  - Xây dựng nhà máy mới tại KCN Thuận Thành II - Bắc Ninh (diện tích 14,500m2) - Đầu tư thêm máy cắt nhanh PCSAW 720 Amada và máy mài kích thước lớn
  fb88hiLiên kết đăng nhập
 • 2023 
  - Tăng lượng hàng tồn kho lên 2000 tấn - Đầu tư thêm máy phay 2 đầu lớn với kích thước 1300 và máy phay 2 bàn tự động, máy phay mặt tự động.
  fb88hiLiên kết đăng nhập
12bet the thao fun888 12bet link m88vin fun88k 12bet the thao fun888 12bet link m88vin fun88k
12bet the thao fun888 12bet link m88vin fun88k