fb88hi

fb88hiLiên kết đăng nhập
Dịch vụ

Dịch vụ mài

Gia công mài (Grinding) là quá trình gia công tinh sau phay (hoặc sau xử lý nhiệt) để đưa thép thành chi tiết có...

Xem thêm
fb88hiLiên kết đăng nhập

Dịch vụ xử lý nhiệt

Nhiệt luyện thép là quá trình nâng thép đến nhiệt độ xác định sau đó giữ nhiệt trong một khoảng thời gian thích hợp và...

Xem thêm
fb88hiLiên kết đăng nhập
12bet the thao fun888 12bet link m88vin fun88k 12bet the thao fun888 12bet link m88vin fun88k
12bet the thao fun888 12bet link m88vin fun88k